Videregående skole

  • Busstreik i Viken
    Bussjåfører er tatt ut i streik i Viken. Vi ber alle om å følge med på informasjon om streiken på busselskapenes sider. Vi oppfordrer også de som har mulighet, til å gå eller sykle til skolen, eller finne andre alternative transportløsninger uten å bryte gjeldende smittevernregler for skoleskyss.

 

Aktuelt

Kalender

Til toppen