Aktuelt

Rødt nivå for Dønskis elever f.o.m. mandag 25. januar

Søndag 24.januar har kommuneoverlegen i Bærum bestemt at videregående skoler likevel fortsetter med rødt tiltaksnivå f.o.m. mandag 25.januar. Rødt nivå betyr at elevene fortsetter med Dønski-skole og digital hjemmeundervisning annenhver dag. Saken oppdateres ved nye bestemmelser fra kommuneoverlegen.

Søke skoleplass for skoleåret 2021-2022

Viken fylkeskommune ønsker deg velkommen som søker til videregående skole. I år kan alle elever i Viken søke på alle skoler og utdanningsprogrammer i fylket. Her finner du den viktigste informasjonen du trenger for å søke om plass i videregående opplæring og hvordan inntaket foregår.

Skole og korona – hvem avgjør om skolen skal stenge?

– Viken fylkeskommune som skoleeier har ikke myndighet til å stenge en skole. Den beslutningsmyndigheten ligger til lokal helsemyndighet og ikke til fylkeskommunen eller den enkelte skole.

Fagvalg Vg1

Elever på Vg1 studiespesialisering skal snart velge programfag for neste skoleår. Prosessen starter allerede første uke etter ferien med informasjonsmøter(mer informasjon kommer) og veiledningssamtaler med rådgiver. Her finner dere informasjon om de ulike tilbudene vi har på Dønski.

Koronasmitte

Tirsdag 12.1 ble det påvist Covid 19-smitte hos en elev på Vg3 studiespesialisering. Alle nærkontakter er identifisert og disse har fått beskjed om å gå i karantene. Alle andre elever fortsetter undervisning etter vanlig plan. Hjemmesiden oppdateres ved ev. ny informasjon. 

Elevundersøkelsen

Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse som gir elevene mulighet til å si sin mening om læring og trivsel på skolen. Svarene brukes av skolen, kommunen og den statlige utdanningsadministrasjonen med mål om å gjøre skolen bedre.

Humanitær dag og solidaritetsprosjekt på Dønski videregående skole i 2020

Torsdag 29. oktober er det humanitær dag for alle elever på Dønski. Gjennom det årlige solidaritetsprosjektet får elevene mulighet til å gjøre et dagsverk og bidra til en bedre hverdag for førskolebarn i Madiana, Gambia. 

Informasjon fra møte for foresatte Vg1

Vi takker for møte med foresatte til elever på Vg1 idrett og Vg1 studiespesialisering denne tirsdagen. 

Var du avgangselev på videregående i vår og fikk ikke bestått?

Nå tilbyr Viken fylkeskommune intensivkurs for elever som gikk ut av videregående våren 2020 og fikk ikke vurdert (IV) eller karakteren 1 i ett eller flere fag. Du får hjelp til å fullføre og bestå, og kan sikre deg studie- eller yrkeskompetanse. Oppmeldingsfristen er 15. september, og du avlegger eksamen i november–desember.

Fikk undervisning av Vebjørn Sand på Roseslottet

Demokrati og medborgerskap var i fokus da elever fra TO og Studiespesialisering VG2 og VG3 møtte Vebjørn Sand på Roseslottet denne uken. Se bildegalleri og nyhetssaker i Budstikka og NRK.

Til toppen