Aktuelt

Koronasmitte

Vi har i dag fått melding om smitte hos en elev på VG2 studiespesialisering. Enkelte elever er definert som nærkontakter, og disse er informert og vil snarlig bli kontaktet av smittesporingsteamet. For alle andre fortsetter undervisningen som vanlig neste uke. 

Nå kan foresatte logge seg inn i Visma InSchool

Foresatte kan logge seg inn for å få tilgang til kontaktopplysninger og annen informasjon fra skolen.  

Ingen utenlandsreiser i Viken-skolenes regi ut skoleåret 2020/2021

Viken fylkeskommune har besluttet å forlenge reisestopp for alle reiser til utlandet i skolenes regi, eller som kan knyttes til skolene, ut skoleåret 2020/2021. Ingen utenlandsreiser i skoleregi i Viken fylkeskommune ut skoleåret 2020/2021. Trude Rebecha Levare/Viken fylkeskommune

Elevundersøkelsen

Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse som gir elevene mulighet til å si sin mening om læring og trivsel på skolen. Svarene brukes av skolen, kommunen og den statlige utdanningsadministrasjonen med mål om å gjøre skolen bedre.

Nå er skoleruta for 2021 til 2023 vedtatt

Fylkestinget i Viken har vedtatt skoleruta for skolene i Viken for de to neste skoleårene.  Se de nye skolerutene for 2021 til 2023.

Krav om legeerklæring fjernes ut skoleåret 2020/2021

Den midlertidige forskriften om fravær er videreført ut skoleåret 2020/2021. Praksis som ble etablert første gang da forskriften ble vedtatt, opprettholdes. Shutterstock

Humanitær dag og solidaritetsprosjekt på Dønski videregående skole i 2020

Torsdag 29. oktober er det humanitær dag for alle elever på Dønski. Gjennom det årlige solidaritetsprosjektet får elevene mulighet til å gjøre et dagsverk og bidra til en bedre hverdag for førskolebarn i Madiana, Gambia. 

Var du avgangselev på videregående i vår og fikk ikke bestått?

Nå tilbyr Viken fylkeskommune intensivkurs for elever som gikk ut av videregående våren 2020 og fikk ikke vurdert (IV) eller karakteren 1 i ett eller flere fag. Du får hjelp til å fullføre og bestå, og kan sikre deg studie- eller yrkeskompetanse. Oppmeldingsfristen er 15. september, og du avlegger eksamen i november–desember.

Temakvelder for foreldre med ungdom som ikke får til å gå på skole for tiden

En del ungdom faller ut av skolen - og blir værende hjemme over tid. Dette kan ha mange årsaker. Ressursteam for ungdom i Bærum inviterer til temakvelder for foreldre som har ungdom som av ulike grunner ikke får til å gå på skolen.

Fikk undervisning av Vebjørn Sand på Roseslottet

Demokrati og medborgerskap var i fokus da elever fra TO og Studiespesialisering VG2 og VG3 møtte Vebjørn Sand på Roseslottet denne uken. Se bildegalleri og nyhetssaker i Budstikka og NRK.

Til toppen