Aktuelt

Humanitær dag og solidaritetsprosjekt på Dønski videregående skole i 2020

Torsdag 29. oktober er det humanitær dag for alle elever på Dønski. Gjennom det årlige solidaritetsprosjektet får elevene mulighet til å gjøre et dagsverk og bidra til en bedre hverdag for førskolebarn i Madiana, Gambia. 

Fikk undervisning av Vebjørn Sand på Roseslottet

Demokrati og medborgerskap var i fokus da elever fra TO og Studiespesialisering VG2 og VG3 møtte Vebjørn Sand på Roseslottet denne uken. Se bildegalleri og nyhetssaker i Budstikka og NRK.

Fjerner krav om legeerklæring fram til 1. november

Elever som er hjemme på grunn av helseplager trenger ikke å levere legeerklæring, men må levere egenmelding. Shutterstock

Ingen utenlandsreiser i Viken-skolenes regi ut skoleåret

Viken fylkeskommune har besluttet å forlenge reisestopp for alle reiser til utlandet i skolenes regi, eller som kan knyttes til skolene, ut skoleåret 2020/2021.    

Informasjon fra møte for foresatte Vg1

Vi takker for møte med foresatte til elever på Vg1 idrett og Vg1 studiespesialisering denne tirsdagen. 

Kontaktinformasjon foresatte

For å holde kontakten med hjemmet er det viktig for oss å ha kontaktinformasjon. Vi har fått inn opplysninger fra mange foresatte i løpet av oppstartsdagene, men mangler fortsatt noe. Vi ber om at foresatte som ikke er blitt registrert ennå, fyller inn informasjon i vedlagte skjema .

Var du avgangselev på videregående i vår og fikk ikke bestått?

Nå tilbyr Viken fylkeskommune intensivkurs for elever som gikk ut av videregående våren 2020 og fikk ikke vurdert (IV) eller karakteren 1 i ett eller flere fag. Du får hjelp til å fullføre og bestå, og kan sikre deg studie- eller yrkeskompetanse. Oppmeldingsfristen er 15. september, og du avlegger eksamen i november–desember.

Temakvelder for foreldre med ungdom som ikke får til å gå på skole for tiden

En del ungdom faller ut av skolen - og blir værende hjemme over tid. Dette kan ha mange årsaker. Ressursteam for ungdom i Bærum inviterer til temakvelder for foreldre som har ungdom som av ulike grunner ikke får til å gå på skolen.

Smittevern ved skolestart

Ved skolestart følger Dønski nasjonale retningslinjer fra Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet. Folkehelseinstituttet har laget en trafikklysmodell med grønt, gult og rødt nivå som viser hvilke smitteverntiltak barnehager og skoler skal følge. I dag er smittesituasjonen på gult nivå.

Nå kan foresatte logge seg inn i Visma InSchool

Foresatte kan logge seg inn for å få tilgang til kontaktopplysninger og annen informasjon fra skolen.  

Til toppen