Elevundersøkelsen

Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse som gir elevene mulighet til å si sin mening om læring og trivsel på skolen. Svarene brukes av skolen, kommunen og den statlige utdanningsadministrasjonen med mål om å gjøre skolen bedre.

Hva er formålet med elevundersøkelsen?

Elevundersøkelsen gir elevene mulighet til å få sagt hva de mener om læring og trivsel på skolen. Resultatene fra undersøkelsen blir lagret og brukes av skoler, skoleeiere og den statlige utdanningsadministrasjonen for å analysere og utvikle elevenes skole- og læringsmiljø. Data fra undersøkelsen kan også bli brukt til forskning og forskere kan få utlevert rådata fra undersøkelsen. Deler av resultatene fra Elevundersøkelsen publiseres på Utdanningsdirektoratets nettjeneste Skoleporten.

Gjennomføring av undersøkelsen

På Dønski gjennomføres Elevundersøkelsen i løpet av høstsemesteret. Det er frivillig for elevene å svare på undersøkelsen. Elevene kan også starte en undersøkelse, og hoppe over spørsmål de ikke ønsker å svare på. Du kan lese mer om innholdet i Elevundersøkelsen her.

Behandlingsansvar og personvern

Når elevene svarer på spørsmål i Elevundersøkelsen, blir det lagret personopplysninger om dem. Utdanningsdirektoratet er ansvarlig for at opplysningene som innhentes, blir behandlet riktig og etter gjeldende personvernregelverk. Det tekniske i undersøkelsen driftes av Conexus på vegne av Utdanningsdirektoratet. Conexus følger det samme regelverket om personopplysninger. 

Resultatene fra undersøkelsen kan ikke direkte knyttes til personer som har svart. Elevene oppgir ikke navn, og er det er ikke knyttet personnummer til besvarelsen. Data fra undersøkelsen publiseres aldri offentlig på en måte som gjør det mulig å gjenkjenne enkeltelever sine svar. 

Resultater fra undersøkelsen

Resultater fra Elevundersøkelsen publiseres på skoleåprten.no i februar. Der kan du finne tall på kommune, fylke- eller nasjonalt nivå. I tillegg blir resultater fra den enkelte skolen publiseres der, men da kun for vg1. 

Har du spørsmål?

Du finner mye informasjon på Utdanningsdirektoratets hjemmesider. Spørsmål om personvernet i undersøkelsen kan rettes til Utdanningsdirektoratets personvernombud på e-post: personvernombud@udir.no.

Informasjon til foreldre (PDF, 41 kB) (pdf)

Informasjon til elever (PDF, 94 kB) (pdf)

Til toppen