Oppdatert informasjon om koronasituasjonen

Fylkesmannen i Viken har bestemt at elever i videregående skole skal tilbake til ordinær undervisning. I tillegg har kommuneoverlegen i Bærum gitt beskjed om rødt tiltaksnivå i de videregående skolene i kommunen.

Dette betyr at onsdag 11.11 vil vi på Dønski videregående skole ha halvparten av elevene inne på skolen om gangen. De dagene elevene ikke er på Dønski, gjennomføres digital hjemmeundervisning. Plan for hvilke klasser som skal møte på de ulike dagene vil bli lagt ut på Teams.

Vi gleder oss til å få elevene tilbake på skolen igjen!

Til toppen