Kontaktinformasjon foresatte

For å holde kontakten med hjemmet er det viktig for oss å ha kontaktinformasjon. Vi har fått inn opplysninger fra mange foresatte i løpet av oppstartsdagene, men mangler fortsatt noe. Vi ber om at foresatte som ikke er blitt registrert ennå, fyller inn informasjon i vedlagte skjema.

Til toppen