Rødt nivå for Dønskis elever f.o.m. mandag 25. januar

Søndag 24.januar har kommuneoverlegen i Bærum bestemt at videregående skoler likevel fortsetter med rødt tiltaksnivå f.o.m. mandag 25.januar. Rødt nivå betyr at elevene fortsetter med Dønski-skole og digital hjemmeundervisning annenhver dag. Saken oppdateres ved nye bestemmelser fra kommuneoverlegen.

Skolen vil sørge for at smitteverntiltak på rødt nivå overholdes. Elevene finner dagsplaner på Teams. Ved sykdom skal elever ikke møte på skolen. 

Se også råd om karantene fra folkehelseinstituttet.

Ved spørsmål, ta kontakt med rektor.

Til toppen