Smittevern ved skolestart

Ved skolestart følger Dønski nasjonale retningslinjer fra Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet. Folkehelseinstituttet har laget en trafikklysmodell med grønt, gult og rødt nivå som viser hvilke smitteverntiltak barnehager og skoler skal følge. I dag er smittesituasjonen på gult nivå.

Dette innebærer:

 • Ingen syke skal møte på skolen
 • God hygiene
 • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
 • Hele skoleklasser kan ha undervisning sammen
 • Elever har faste plasser i hvert klasserom eller faste samarbeidspartnere/-grupper
 • Ansatte kan veksle mellom klasser, men bør holde avstand til elever så langt det er mulig
 • Utenfor klasserommet oppfordres elever og ansatte til å holde 1 meters avstand i alle situasjoner
 • Unngå trengsel og store samlinger

I tillegg gjelder følgende spesifikke tiltak på Dønski:

 • Forsterket renhold på hele skolen
 • Elevene spiser på sine faste plasser i klasserommet eller ute
 • Håndvask før elevene går til klasserom
 • Idrettsfag og kroppsøving gjennomføres ute i så stor grad som mulig. Ellers følges idrettsaktiviteter etter Folkehelseinstituttets retningslinjer.

Les mer i Utdanningsdirekotratets smittevernveileder.

Til toppen