Temakvelder for foreldre med ungdom som ikke får til å gå på skole for tiden

En del ungdom faller ut av skolen - og blir værende hjemme over tid. Dette kan ha mange årsaker. Ressursteam for ungdom i Bærum inviterer til temakvelder for foreldre som har ungdom som av ulike grunner ikke får til å gå på skolen.

Tilbudet retter seg mot foreldre til ungdom med høyt skolefravær eller ikke går på skolen, og der skolefraværet antas å være av psykososial art. Målet med temakveldene er å gi foreldre påfyll og hjelp til å håndtere foreldrerollen. Foreldre, bonusforeldre og andre foresatte er velkomne, også skilte foreldre som samarbeider om omsorgen, er velkomne til å møte sammen. Opplegget går over fire ganger, og holdes av ressursteam for ungdom, Helsetjenester for barn og unge. Tilbudet er gratis.

Opplegget strekker seg over 4 kvelder

  1. Høyt skoelfravær: årsaker, når det er grunn til alvorlig bekymring, hjelpetilbud, hvordan ta vare på seg selv i en vanskelig situasjon.
  2. Om moitvasjon og endring, hvordan kommunisere med ungdom, hvordan komme videre i fastlåste situasjoner. I tillegg blir det informasjon fra leder av Oppfølgingstjenesten, Pål Gustavsen.
  3. Fortsettelse av temakveld kr. 2. I tillegg blir det informasjon fra utekontakten.
  4. Spill, sosiale medier og nettbruk - med representanter fra Spillhuset.

Etter de fire temakveldene får alle som ønsker det tilbud om 1-2 individuelle konsultasjoner for å drøfte sin situasjon.

Maks 18 deltagere.

Dato

Onsdag 11. november

Onsdag 18. november

Onsdag 25. november

Ondag 2. desember.

Tid

Kl. 17.13-19.30 alle datoer.

Sted

Informasjon om møtested kommer senere.

Kontakt

Påmelding og eventuelle spørsmål sendes til: ressursteamforungdom@baerum.kommune.no

Til toppen