Skolens pedagogiske plattform

På Dønski skal alle lykkes! Dette er vår visjon og er styrende for alt arbeidet på Dønski videregående skole.

På Dønski skal alle lykkes! Dette er vår visjon og er styrende for alt arbeidet på Dønski videregående skole. For å oppfylle visjonen er våre verdier sentrale:

  • Felles innsats
  • Kompetanse
  • Glede

På Dønski betyr dette at vi lærer av hverandre, deler med hverandre og opplever glede i å utvikle oss faglig og personlig.

Elevenes læring

Hver elev på Dønski skal oppleve mestring og utvikling. For oss som jobber her betyr det at vi følger hver enkelt opp med forventninger og tett dialog om faglig og sosial utvikling. Undervisningen kjennetegnes av:

  • Tydelige og realistiske forventninger fra oss til deg.
  • Varm og tydelig klasseledelse
  • Variert og relevant undervisning
  • Vurderingssituasjoner som skal gi læring
  • Tverrfaglig arbeid

Skolemiljø

På Dønski vil du oppleve åpenhet, mangfold og trygghet. Hver enkelt skal oppleve tilhørighet og bli verdsatt for den man er. Vi legger vekt på aktiviteter der elever og lærere møtes på tvers av fag, klasser og trinn. Vi har to miljøarbeidere som er tett på elevmiljøet og organiserer sosiale aktiviteter til faste tidspunkter gjennom året.

Organisering

Lærerne jobber tett sammen i team rundt både klasser og fag. Målet er at hver enkelt elev skal bli sett, utfordret og støttet for å lykkes best mulig. Alle på skolen jobber for vår visjon om at alle skal lykkes. Det betyr at du alltid skal bli møtt av positive mennesker som er her for å hjelpe deg.

Til toppen