Idrettsfag med programfag breddeidrett

Hvis du velger utdanningsprogrammet idrettsfag, får du generell studiekompetanse sammen med en idrettsfaglig utdanning. Idrettsfag med valgfritt programfag breddeidrett er for deg som ønsker å utvikle deg innenfor din egen idrett samtidig som du får en allsidig innføring i andre idretter. Du vil få kunnskap om hvordan kroppen er bygd opp og hvordan du skal ta vare på din egen helse. Breddeidrett er for deg som ønsker å lære deg nye idretter gjennom spennende emnekurs.

 

Vi tilbyr

  • Kombinerer idrett og videregående utdanning
  • Gir generell studiekompetanse
  • Stort utvalg av idretter
  • Egentrening i valgt idrettsaktivitet
  • 2 friluftslivsekskursjoner per skoleår (høst og vinter)
  • Gode treningslokaliteter i nærmiljøet (Bærum idrettspark, Dønski)

Opplæringen

Gjennom teori og praksis i tre år vil du få et bredt og variert grunnlag for å kunne ta på deg trener- og lederoppgaver innen idrett og friluftsliv. Idrettsfagene inneholder også emner som setter deg i stand til å vurdere idrettens plass i samfunnet. Diskusjoner om fairplay, doping, idrett og media og forholdet mellom breddeidrett og toppidrett er noen sentrale tema.

Utdanningsprogrammet har et bredt innslag av teoretiske fag (fellesfag). Kombinasjonen av fellesfag og idrettsfaglig fordypning gir grunnlag for en lang rekke studier ved høgskole og universitet.

Programfag breddeidrett

Breddeidrett handler om et utvalg av aktiviteter og helsefremmende trening med allsidighet i fokus. Breddeidrett handler videre om at elevene får erfaring med allsidig aktivitet der de kan tilegne seg kunnskap og ferdigheter i trening og flere forskjellige aktiviteter.

Alle fag skal bidra til å realisere verdigrunnlaget for opplæringen. Breddeidrett skal bidra til elevenes læring og utvikling ved å gi dem opplevelser og utfordringer som kan skape glede og mestringsfølelse, både individuelt og i sosiale fellesskap. Elevene skal erfare hvilken betydning trening har for egenutvikling, og de skal utfordres til å utforske egne grenser. Faget skal gjennom skapende læringsprosesser bidra til at elevene blir nytenkende, nysgjerrige og engasjerte. Faget skal utvikle elevenes evne til å skape gode relasjoner, og det skal bidra til et inkluderende og utviklingsorientert læringsmiljø. Evne til kritisk tenkning og refleksjon over hvordan trening og livstil påvirker helsen, er et sentralt element i faget

Slik søker du idrettsfag med programfag breddeidrett

  • Søknadsfrist er innen 1.mars på VIGO
  • Der søker du Dønski idrettsfag
Til toppen